KONTAKT

post_details_top


numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000425638
numer rachunku bankowego: 62 2030 0045 1110 0000 0424 0120
nazwa banku: BGŻ Paribas S.A. Oddział w Tomaszowie Lubelskim

Wydawnictwa TTR są do nabycia:
- w siedzibie Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego ul. Zamojska 2,
w każdy czwartek w godzinach 11.00-14.00,
- w Bibliotece Pedagogicznej Filia w Tomaszowie ul. Zamojska 2,
w godzinach pracy Biblioteki,
- w Biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej "Roztocze",
w Tomaszowie Lubelskim ul. Kościelna 9,
- w siedzibie PP "QUAND" Andrzej Kudlicki ul. Zamojska 2,
(świadczy również usługi w zakresie internetowej księgarni wysyłkowej).