TOMASZOWSKI KSIĘGOZBIÓR

post_details_top

1. Ks. Feliks Kwiatkowski: Modlitwy nabożne do Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowskim obrazie cudami słynącej, Lublin 1862.

2. Henryk Łopaciński: Fabryki ceramiczne w Tomaszowie i Lubartowie dziś nie istniejące (w:) Sprawozdania Komisji Historii Sztuki, VIII: 1907.

3. Kazimierz Sochaniewicz: Przywileje miasta Tomaszowa (w:) Teka Zamojska, 1920, nr 9-10.

4. Kazimierz Sochaniewicz: Tomaszów Ordynacki - Monografia historyczna, Zamość 1921.

5. Józef Seruga: Krwawy dzień w Tomaszowie Ordynackim 5 lutego 1863 roku, Zamość 1921.

6. Janusz Peter: Dzieje Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim (1912 - 1944), Lublin 1945.

7. Janusz Peter: Z dziejów Służby Zdrowia w Tomaszowie Lubelskim, Zamość 1946.

8. Janusz Peter: Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947.

9. Tomashover (Lubelski) yisker-bukh, New York 1965 [Księga Pamięci Tomaszowa Lubelskiego wydana w języku jidysz].

10. Zdzisław Spaczyński: Kartki z dziejów drukarstwa na Zamojszczyźnie, Lublin 1980.

11. Praca zbiorowa: Żołnierzom Września 1939, Tomaszów Lubelski 1981.

12. Zdzisław Spaczyński: Dr Janusz Peter - broszura wydana z okazji 20 - lecia Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 1982.

13. Brykowski Ryszard, Smulikowska Ewa: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, dawne województwo lubelskie, z. 17. Tomaszów Lubelski i okolice, Warszawa 1982.

14. Praca zbiorowa: Bohaterom Września 1939 roku: w 44 rocznicę walk pod Tomaszowem Lubelskim, Tomaszów Lubelski 1983.

15. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Spaczyńskiego: "Rocznik Tomaszowski" 1/1981, Lublin 1983.

16. Elżbieta Jackiewiczowa: Wczorajsza młodość, Nasza Księgarnia, Warszawa 1988.

17. Marian Adam Stawecki: 70 lat z lilijką, Tomaszów Lubelski 1988.

18. Bolesław Cisło: Tomaszowskie pomniki, Tomaszów Lubelski 1988.

19. Bolesław Cisło: O dawnym Tomaszowie, Tomaszów 1991.

20. Janusz Peter: Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 1991.

21. Marian Adam Stawecki: Smocza Jama, Tomaszów Lubelski 1992.

22. Antoni Walentyn: Tomaszowskie w powstaniu styczniowym, Tomaszów Lubelski 1992.

23. Bolesław Cisło: Tomaszowskie cmentarze, Tomaszów Lubelski 1993.

24. Waldemar Wojciech Bednarski: Tomaszów, Tomaszów, Wspomnienia z lat 1944-70, Tomaszów 1995.

25. Bolesław Cisło: Burmistrzowie miasta Tomaszowa Lubelskiego latach 1918-1997, Tomaszów Lub. 1997.

26. Ireneusz Caban: Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski, Lublin 1997.

27. Janusz Brodowski: Doktor Janusz Peter, społecznik i regionalista, Tomaszów Lubelski 1997.

28. Bolesław Cisło: Bo wolność krzyżami się mierzy: miejsca i pomniki pamięci narodowej w tomaszowskiem 1831-1946,Tomaszów Lubelski 1999.

29. Ireneusz Caban: Na dwa fronty, obwód AK Tomaszów Lubelski w walce z Niemcami i ukraińskimi nacjonalistami, Lublin 1999

30. Materiały do nauki historii regionalnej: wydano w ramach realizacji projektu "Katalog zabytków, postaci i tradycji Ziemi Tomaszowskiej" finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego /wybór, skład i opracowanie Mirosław Piotrowski. Tomaszów Lubelski, 1999.

31. Grzegorz Kubal: Tomaszów Lubelski, Krosno 2000.

32. Ireneusz Caban: Oddziały partyzanckie i samoobrony obwodu AK Tomaszów Lubelski, Warszawa 2000.

33. Wojciech Dziedzic: Monastyrski tryptyk i akcja "Wisła", Tomaszów Lubelski 2001.

34. Bolesław Cisło: Z życia tomaszowskiej wsi pierwszej połowy XX wieku, Tomaszów Lubelski 2001.

35. Grzegorz Kubal: Tomaszów Lubelski i okolice, Krosno 2001.

36. Waldemar Wojciech Bednarski, Mariusz Dariusz Bednarski: Ziemia tomaszowska w powstaniach narodowych 1831 i 1863 r., Tomaszów Lubelski 2001.

37. Waldemar Wojciech Bednarski: Rozmowy z ojcem. Wspomnienia z lat 1912-1983, Tomaszów Lub. 2001.

38. Bolesław Cisło: Tomaszowianie XX wieku wpisani w historię miasta i powiatu, Tomaszów Lubelski 2002.

39. Mariusz Dariusz Bednarski: Z dziejów przemian społeczno-gospodarczych i politycznych w powiecie tomaszowskim w latach 1944-1947, Tomaszów Lubelski 2002.

40. Waldemar Wojciech Bednarski: Nie wszystko przeminęło z wiatrem, Tomaszów Lubelski 2002.

41. Józef Nowak: Adwent i Boże Narodzenie w regionie tomaszowskim, Lublin 2003.

42. Waldemar Wojciech Bednarski: Tak było na ziemi tomaszowskiej, postawy mniejszości narodowych w latach 1921-1947, Tomaszów Lubelski 2004.

43. Bolesław Cisło: Patroni tomaszowskich ulic (położenie - nazwy - historia nazewnictwa), Tomaszów Lubelski 2006.

44. Bolesław Cisło: Tomaszów Lubelski w latach 1944-2005 (co, gdzie, kiedy), Tomaszów Lubelski 2006.

45. Waldemar Wojciech Bednarski, Mariusz Dariusz Bednarski: Powszechna organizacja "Służba Polsce" na ziemi tomaszowskiej 1948-1955, Tomaszów Lubelski 2006.

46. Bolesław Cisło: To i owo: z dziejów ziemi tomaszowskiej, Tomaszów Lubelski 2006.

47. Bolesław Cisło: Śladem tomaszowskich zabytków i innych budowli: co? gdzie? kiedy?, Tomaszów Lubelski 2007.

48. Praca zbiorowa: Tomaszowska Straż Pożarna 1907 - 2007, Tomaszów Lubelski 2007.

49. Bronisław Mielniczek: Tomaszowskie morze krwi, Tomaszów Lubelski 2008.

50. Zygmunt Jagiełło: Parafia rzymsko-katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 2008.

51. Bolesław Cisło: Reminiscencje, Tomaszów Lubelski 2009.

52. Waldemar Wojciech Bednarski: Marszałek Józef Piłsudski na Ziemi Tomaszowskiej, Tomaszów Lubelski 2009.

53. Bolesław Cisło: 350 lat praw miejskich m. Tomaszowa 7.X.1621-7.X.1971, Tomaszów Lubelski 2010.

54. Praca zbiorowa: Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku, Lublin 2010.

55. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Jońca: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 - 1956, Lublin 2010.

56. Alina Misiura: Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918-1939, Warszawa 2010.

57. Bolesław Cisło: Tomaszów Lubelski w latach 1950-1956, Tomaszów Lub. 2010.

58. Praca zbiorowa: Nadleśnictwo Tomaszów. Walory Przyrodnicze, Olsztyn 2011.

59. Elżbieta Piskorz-Branekowa: Tradycyjne stroje i hafty hrubieszowsko-tomaszowskie, Zamość 2011.

60. Praca zbiorowa: Tomaszów Lubelski - Monografia miasta, Lublin 2011.

61. Praca zbiorowa: 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim 1951-2011, Tomaszów Lubelski 2011.

62. Waldemar Wojciech Bednarski: Z dziejów kolaboracji na Lubelszczyźnie i Podlasiu w latach wojny i okupacji niemiecko - sowieckiej, Tomaszów Lubelski 2012.

63. Ryszard Szczygieł: Przywilej lokacyjny miasta Tomaszowa z 1621 roku, Lublin 2012.

64. Bolesław Cisło: Kalendarium Tomaszowskich Wydarzeń tom II - Powiat, Tomaszów Lub. 2012.

65. Marian Adam Stawecki: WSK, och WSK, Tomaszów Lubelski 2012.

66. Bolesław Cisło, Andrzej Homziak (współpraca): 90 lat temu Ziemia Tomaszowska informowała... donosiła... ,Tomaszów Lubelski 2013.

67. Mirosław Tereszczuk, Zbigniew Śledź: 90 lat Tomasovii. Piłkarska historia klubu sportowego 1923-2013. Tomaszów Lubelski 2013.

68. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 1(2)/2013, Tomaszów Lubelski 2013.

69. Jerzy Wojciech Sobieszczański, Z teki wspomnień, Tomaszów Lubelski 2014.

70. Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego 1594-1638, Tomaszów Lubelski 2014.

71. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 3/2014, Tomaszów Lubelski 2014.

72. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 4/2015, Tomaszów Lubelski 2015.

73. Marian Adam Stawecki: Tomaszów z pejsami. Opowieść o mieście którego już nie ma, Tomaszów Lubelski 2015.

74. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 5/2016, Tomaszów Lubelski 2016.

75. Mirosław Józef Tereszczuk: "Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Tomaszowie Lubelskim dawniej i dziś", Tomaszów Lubelski 2016.


Zapraszamy do współredagowania Tomaszowskiego Księgozbioru.
Czekamy na informacje o publikacjach na temat Tomaszowa Lubelskiego