TOMASZOWSKI KSIĘGOZBIÓR

post_details_top
 1. Ks. Antoni Wielhorski: Źródło dla wszystkich spragnionych obfite Najświętsza Maryja Panna cudownymi łask nieprzebranych strumieniami przy asystencji Wojciecha S, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Męczennika [...] w kościele ww. oo. Trynitarzów Bosych od wykupienia niewolników na Piaskach tomaszowskich płynące, Lwów 1746.
 2. Ks. Feliks Kwiatkowski: Modlitwy nabożne do Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowskim obrazie cudami słynącej, Lublin 1862.

 3. Henryk Łopaciński: Fabryki ceramiczne w Tomaszowie i Lubartowie dziś nie istniejące (w:) Sprawozdania Komisji Historii Sztuki, VIII: 1907.

 4. Kazimierz Sochaniewicz: Przywileje miasta Tomaszowa (w:) Teka Zamojska, 1920, nr 9-10.
 5. Kazimierz Sochaniewicz: Tomaszów Ordynacki - Monografia historyczna, Zamość 1921.
 6. Józef Seruga: Krwawy dzień w Tomaszowie Ordynackim 5 lutego 1863 roku, Zamość 1921.
 7. Janusz Peter: Dzieje Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim (1912 - 1944), Lublin 1945.
 8. Janusz Peter: Z dziejów Służby Zdrowia w Tomaszowie Lubelskim, Zamość 1946.
 9. Janusz Peter: Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947.
 10. Tomashover (Lubelski) yisker-bukh, New York 1965 [Księga Pamięci Tomaszowa Lubelskiego wydana w języku jidysz].
 11. Zdzisław Spaczyński: Kartki z dziejów drukarstwa na Zamojszczyźnie, Lublin 1980.
 12. Praca zbiorowa: Żołnierzom Września 1939, Tomaszów Lubelski 1981.
 13. Zdzisław Spaczyński: Dr Janusz Peter - broszura wydana z okazji 20 - lecia Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 1982.
 14. Brykowski Ryszard, Smulikowska Ewa: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, dawne województwo lubelskie, z. 17. Tomaszów Lubelski i okolice, Warszawa 1982.
 15. Praca zbiorowa: Bohaterom Września 1939 roku: w 44 rocznicę walk pod Tomaszowem Lubelskim, Tomaszów Lubelski 1983.
 16. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Spaczyńskiego: "Rocznik Tomaszowski" 1/1981, Lublin 1983.
 17. Elżbieta Jackiewiczowa: Wczorajsza młodość, Nasza Księgarnia, Warszawa 1988.
 18. Marian Adam Stawecki: 70 lat z lilijką, Tomaszów Lubelski 1988.
 19. Bolesław Cisło: Tomaszowskie pomniki, Tomaszów Lubelski 1988.
 20. Bolesław Cisło: O dawnym Tomaszowie, Tomaszów 1991.
 21. Janusz Peter: Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 1991.
 22. Marian Adam Stawecki: Smocza Jama, Tomaszów Lubelski 1992.
 23. Antoni Walentyn: Tomaszowskie w powstaniu styczniowym, Tomaszów Lubelski 1992.
 24. Bolesław Cisło: Tomaszowskie cmentarze, Tomaszów Lubelski 1993.
 25. Waldemar Wojciech Bednarski: Tomaszów, Tomaszów, Wspomnienia z lat 1944-70, Tomaszów 1995.
 26. Bolesław Cisło: Burmistrzowie miasta Tomaszowa Lubelskiego latach 1918-1997, Tomaszów Lub. 1997.
 27. Ireneusz Caban: Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski, Lublin 1997.
 28. Janusz Brodowski: Doktor Janusz Peter, społecznik i regionalista, Tomaszów Lubelski 1997.
 29. Bolesław Cisło: Bo wolność krzyżami się mierzy: miejsca i pomniki pamięci narodowej w tomaszowskiem 1831-1946,Tomaszów Lubelski 1999.
 30. Ireneusz Caban: Na dwa fronty, obwód AK Tomaszów Lubelski w walce z Niemcami i ukraińskimi nacjonalistami, Lublin 1999
 31. Materiały do nauki historii regionalnej: wydano w ramach realizacji projektu "Katalog zabytków, postaci i tradycji Ziemi Tomaszowskiej" finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego /wybór, skład i opracowanie Mirosław Piotrowski. Tomaszów Lubelski, 1999.
 32. Grzegorz Kubal: Tomaszów Lubelski, Krosno 2000.
 33. Ireneusz Caban: Oddziały partyzanckie i samoobrony obwodu AK Tomaszów Lubelski, Warszawa 2000.
 34. Wojciech Dziedzic: Monastyrski tryptyk i akcja "Wisła", Tomaszów Lubelski 2001.
 35. Bolesław Cisło: Z życia tomaszowskiej wsi pierwszej połowy XX wieku, Tomaszów Lubelski 2001.
 36. Grzegorz Kubal: Tomaszów Lubelski i okolice, Krosno 2001.
 37. Waldemar Wojciech Bednarski, Mariusz Dariusz Bednarski: Ziemia tomaszowska w powstaniach narodowych 1831 i 1863 r., Tomaszów Lubelski 2001.
 38. Waldemar Wojciech Bednarski: Rozmowy z ojcem. Wspomnienia z lat 1912-1983, Tomaszów Lub. 2001.
 39. Bolesław Cisło: Tomaszowianie XX wieku wpisani w historię miasta i powiatu, Tomaszów Lubelski 2002.
 40. Mariusz Dariusz Bednarski: Z dziejów przemian społeczno-gospodarczych i politycznych w powiecie tomaszowskim w latach 1944-1947, Tomaszów Lubelski 2002.
 41. Waldemar Wojciech Bednarski: Nie wszystko przeminęło z wiatrem, Tomaszów Lubelski 2002.
 42. Józef Nowak: Adwent i Boże Narodzenie w regionie tomaszowskim, Lublin 2003.
 43. Waldemar Wojciech Bednarski: Tak było na ziemi tomaszowskiej, postawy mniejszości narodowych w latach 1921-1947, Tomaszów Lubelski 2004.
 44. Bolesław Cisło: Patroni tomaszowskich ulic (położenie - nazwy - historia nazewnictwa), Tomaszów Lubelski 2006.
 45. Bolesław Cisło: Tomaszów Lubelski w latach 1944-2005 (co, gdzie, kiedy), Tomaszów Lubelski 2006.
 46. Waldemar Wojciech Bednarski, Mariusz Dariusz Bednarski: Powszechna organizacja "Służba Polsce" na ziemi tomaszowskiej 1948-1955, Tomaszów Lubelski 2006.
 47. Bolesław Cisło: To i owo: z dziejów ziemi tomaszowskiej, Tomaszów Lubelski 2006.
 48. Bolesław Cisło: Śladem tomaszowskich zabytków i innych budowli: co? gdzie? kiedy?, Tomaszów Lubelski 2007.
 49. Praca zbiorowa: Tomaszowska Straż Pożarna 1907 - 2007, Tomaszów Lubelski 2007.
 50. Bronisław Mielniczek: Tomaszowskie morze krwi, Tomaszów Lubelski 2008.
 51. Zygmunt Jagiełło: Parafia rzymsko-katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 2008.
 52. Bolesław Cisło: Reminiscencje, Tomaszów Lubelski 2009.
 53. Waldemar Wojciech Bednarski: Marszałek Józef Piłsudski na Ziemi Tomaszowskiej, Tomaszów Lubelski 2009.
 54. Bolesław Cisło: 350 lat praw miejskich m. Tomaszowa 7.X.1621-7.X.1971, Tomaszów Lubelski 2010.
 55. Praca zbiorowa: Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku, Lublin 2010.
 56. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Jońca: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944 - 1956, Lublin 2010.
 57. Alina Misiura: Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918-1939, Warszawa 2010.
 58. Bolesław Cisło: Tomaszów Lubelski w latach 1950-1956, Tomaszów Lub. 2010.
 59. Praca zbiorowa: Nadleśnictwo Tomaszów. Walory Przyrodnicze, Olsztyn 2011.
 60. Elżbieta Piskorz-Branekowa: Tradycyjne stroje i hafty hrubieszowsko-tomaszowskie, Zamość 2011.
 61. Praca zbiorowa: Tomaszów Lubelski - Monografia miasta, Lublin 2011.
 62. Praca zbiorowa: 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim 1951-2011, Tomaszów Lubelski 2011.
 63. Waldemar Wojciech Bednarski: Z dziejów kolaboracji na Lubelszczyźnie i Podlasiu w latach wojny i okupacji niemiecko - sowieckiej, Tomaszów Lubelski 2012.
 64. Ryszard Szczygieł: Przywilej lokacyjny miasta Tomaszowa z 1621 roku, Lublin 2012.
 65. Bolesław Cisło: Kalendarium Tomaszowskich Wydarzeń tom II - Powiat, Tomaszów Lub. 2012.
 66. Marian Adam Stawecki: WSK, och WSK, Tomaszów Lubelski 2012.
 67. Bolesław Cisło, Andrzej Homziak (współpraca): 90 lat temu Ziemia Tomaszowska informowała... donosiła... ,Tomaszów Lubelski 2013.
 68. Mirosław Tereszczuk, Zbigniew Śledź: 90 lat Tomasovii. Piłkarska historia klubu sportowego 1923-2013. Tomaszów Lubelski 2013.
 69. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 1(2)/2013, Tomaszów Lubelski 2013.
 70. Jerzy Wojciech Sobieszczański, Z teki wspomnień, Tomaszów Lubelski 2014.
 71. Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego 1594-1638, Tomaszów Lubelski 2014.
 72. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 3/2014, Tomaszów Lubelski 2014.
 73. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 4/2015, Tomaszów Lubelski 2015.
 74. Marian Adam Stawecki: Tomaszów z pejsami. Opowieść o mieście którego już nie ma, Tomaszów Lubelski 2015.
 75. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 5/2016, Tomaszów Lubelski 2016.
 76. Mirosław Józef Tereszczuk: "Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Tomaszowie Lubelskim dawniej i dziś", Tomaszów Lubelski 2016.
 77. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 6/2017, Tomaszów Lubelski 2017.
 78. Praca zbiorowa: Jubileusz 55-lecia Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego 1962-2017, Tomaszów Lubelski 2017.
 79. Praca zbiorowa: "Tomaszowska Teka Regionalna" Nr 4, Tomaszów Lubelski 2018.
 80. Bolesław Cisło: Kaplica szpitalna w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 2018.
 81. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 7/2018, Tomaszów Lubelski 2018.
 82. Praca zbiorowa: Album Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski 2018.
 83. Adam Kozaczyński: Warto było…, Komarów 2018.
 84. Praca zbiorowa: "Tomaszowska Teka Regionalna" Nr 5, Tomaszów Lubelski 2019.
 85. Janusz Peter: Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 2019.
 86. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 8/2019, Tomaszów Lubelski 2019.
 87. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 9/2020, Tomaszów Lubelski 2020.
 88. Praca zbiorowa: "Tomaszowska Teka Regionalna" Nr 6, Tomaszów Lubelski 2020.
 89. Praca zbiorowa: Józef Piłsudski na ziemi tomaszowskiej. W 100. i 120. rocznicę pobytu Marszalka, Tomaszów Lubelski 2021.
 90. Robert Czyż: Szpital Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim, jesienią 1939 r. na podstawie zapisków dr. Janusza Petera, Tomaszów Lubelski 2021.
 91. Praca zbiorowa: "Rocznik Tomaszowski" 10/2021, Tomaszów Lubelski 2021.
 92. Praca zbiorowa: Doktor Janusz Peter – w 130. rocznicę urodzin, Katalog wystawy, Tomaszów Lubelski 2021.

Zapraszamy do współredagowania Tomaszowskiego Księgozbioru.
Czekamy na informacje o publikacjach na temat Tomaszowa Lubelskiego