O NAS

post_details_top

Biorąc pod uwagę bogate tradycje historyczne, ceniąc niepowtarzalne piękno naszego regionu i kierując się pragnieniem przyczynienia do jego dalszego, dynamicznego rozwoju uznaliśmy za konieczne i celowe powołanie stowarzyszenia - Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. doktora Janusza Petera. Jesteśmy miłośnikami historii Tomaszowa Lubelskiego i ziemi tomaszowskiej, lokalnymi patriotami, którzy poprzez działalność Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego chcą zaszczepić ten patriotyzm w mieszkańcach miasta oraz ich zachęcić - a w szczególności młodych ludzi do poznawania i kultywowania tradycji lokalnej i swojej przeszłości. Tomaszów Lubelski ma ciekawą i bogatą historię, tradycję i ciekawych lokalnych bohaterów. Nie pozwólmy, by to dziedzictwo uległo zapomnieniu.

Zarząd Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego
im. doktora Janusza Petera