OSTATNIE PUBLIKACJE

post_details_top

Rocznik Tomaszowski 1(2) 2013, Tomaszów Lubelski 2014

Ukazało najnowsze wydawnictwo Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra J. Petera jakim jest drugi numer Rocznika Tomaszowskiego, którego pierwszy numer datowany na 1/1981 ukazał się w 1983 roku. Jednym z celów jaki sobie postawił przy objęciu w ubiegłym roku funkcji prezesa zarządu TTR - Janusz Brodowski, było wznowienie wydawania Rocznika Tomaszowskiego, wydawnictwa na które miasto i powiat tomaszowski zasługują, które będzie dokumentowało w sposób naukowy historię, tradycję oraz prezentowało ludzi związanych z tą ziemią. Publikacja w poruszanej tematyce nie ogranicza się do samego miasta Tomaszowa Lubelskiego, ale ogarnia cały powiat tomaszowski oraz teren Ordynacji Zamojskiej.

Propozycję współpracy przyjął przyjaciel TTR, znawca historii ziemi tomaszowskiej, jej badacz, redaktor Monografii Tomaszowa Lubelskiego prof. dr hab. Ryszard Szczygieł z UMCS w Lublinie, który zgodził się być redaktorem naczelnym.

Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem i ze zrozumieniem władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich, skąd TTR otrzymało dofinansowanie na to wydawnictwo. Za co Zarząd Towarzystwa składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski Panu Wojciechowi Żukowskiemu, Staroście Tomaszowskiemu Panu Janowi KowalczykowiMarszałkowi Województwa Lubelskiego Panu Krzysztofowi Hetmanowi.

Została powołana Rada Redakcyjna Rocznika Tomaszowskiego ze środowisk naukowych Białegostoku, Krakowa, Warszawy, Lublina i Zamościa, która ustala program rocznika i jest gwarantem jego stabilnego, wysokiego poziomu.

W skład Rady Redakcyjnej weszli:
- Profesor dr hab. Andrzej Janeczek,
- Profesor dr hab. Franciszek Leśniaki,
- Profesor dr hab. Jan Lewandowski,
- Profesor dr hab. Hubert Łaszkiewicz,
- Profesor dr hab. Marek Mądzik,
- Profesor dr hab. Jacek Zygmunt Sawicki,
- Profesor dr hab. Marian Surdacki,
- Profesor dr hab. Andrzej Wrzyszcz,
- Profesor dr hab. Jan Tęgowski,
- Dr Andrzej Kędziora i Mgr Andrzej Urbański.

Prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera serdecznie dziękuje:

- Komitetowi Redakcyjnemu Rocznika Tomaszowskiego za prace przy jego redagowaniu, Redaktorowi Naczelnemu - profesorowi doktorowi habilitowanemu Ryszardowi Szczygłowi, doktorowi Januszowi Frykowskiemu i magistrowi Wojciechowi Dziedzicowi,

- szczególne podziękowania należą się zastępcy redaktora - magistrowi Tomaszowi Zielińskiemu za dużą pomoc w pozyskaniu środków na wydanie rocznika, za pomoc w pracach organizacyjnych, za wspólne wyprawy do Lublina do redaktora naczelnego, za wsparcie w trudnych chwilach,

- dziękuje Panu Mikołajowi Malarczykowi z wydawnictwa "Morpol" z Lublina za prace techniczne związane z wydawnictwem począwszy od projektu okładki, poprzez skład i łamanie komputerowe na doprowadzeniu do druku w drukarni "Tekst" w Lublinie oraz osobiste dostarczenie Rocznika do Tomaszowa.

*   *   *

Drugi numer Rocznika Tomaszowskiego składa sie z pięciu rozdziałów poprzedzonych słowem wstępnym redaktora naczelnego Ryszarda Szczygła.

Rozdział pierwszy pt. Artykuły zawiera następujące opracowania:

1. Skarby kobiecej biżuterii średniowiecznej z Czermna w powiecie tomaszowskim - autorstwa Patrycji Piotrowskiej, Marcina Piotrowskiego, Marcina Wołoszyna i Konrada Grocheckiego z Lublina.

2. Szpitale w Tomaszowie w XVII-XIX wieku - Wiesława Partyki z Lublina.

3. Parafia unicka w Podlodowie w XVII-XVIII wieku - Janusza Frykowskiego z Tomaszowa.

4. 100 lat obecności Sobieszczańskich w Podlodowie - autorstwa Elżbiety i Macieja Sobieszczańskich z Bielska Białej.

5. Tomaszowskie w okresie powstania styczniowego - Mariusza Dariusza Bednarskiego z Puław.

6. Dzieje Cukrowni Wożuczyn w latach 1913-1944 - Bolesława Fusa z Tomaszowa Lubelskiego.

7. Udział lotnictwa austro - węgierskiego - K.u.K. Luftschifferabteilung w bitwach pod Kraśnikiem, Komarowem i Lublinem latem 1914 roku w świetle archiwaliów Krigs Archiv w Wiedniu. - Andrzeja Olejko z Krakowa.

8. Ten rozdział kończą dwa artykuły Wojciecha Dziedzica z Tomaszowa Lubelskiego - Postawy patriotyczne społeczeństwa tomaszowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego i 50 lat Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego.

W rozdziale - Źródła i materiały znajdują się artykuły:

1. Tomasza Zielińskiego z Tomaszowa Lubelskiego - Wydarzenia z 5 lutego 1863 roku w Tomaszowie w zapisach księgi zmarłych parafii rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim.

2. Stanisława Krynickiego pt. Jezierna (rękopis do druku przygotował Janusz Brodowski).

3. Janusza Brodowskiego - Wojenne losy rodziny Brodowskich.

oraz Sportowy Tomaszów we wspomnieniach i mojej pamięci w latach 1944-1970 - Waldemara Wojciecha Bednarskiego z Puław.

W rozdziale Sylwetki została przedstawiona postać Romana Muchy - artysty grafika z Tomaszowa Lubelskiego opracowana przez Janusza Brodowskiego.

Rozdział Recenzje przybliża Czytelnikowi następujące wydawnictwa:

- Tomaszów Lubelski. Monografia Miasta - recenzent Anna Obara - Pawłowska z Lublina.

- Tarnawatka - autor Wiesława Gruner - recenzent Wojciech Dziedzic

oraz Szkoły Rolnicze w Lublinie i Lubyczy Królewskiej Mieczysław Kawki - recenzent Wojciech Dziedzic.

Ostatni rozdział Kronika zawiera Wydarzenia w mieście i powiecie w latach 2011-2012 opracowane przez Janusza Brodowskiego, Janusza Frykowskiego i Tomasza Zielińskiego na podstawie m.in. nadesłanych materiałów przez miasta i gminy naszego powiatu.