OSTATNIE PUBLIKACJE

post_details_top

Rocznik Tomaszowski 3, Tomaszów Lubelski 2014

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne
im. dra Janusz Petera
wydało 3 numer Rocznika Tomaszowskiego

W dniu 7 października 2014 roku w dawnym Sejmiku Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim podczas uroczystości z okazji 393. rocznicy nadania prawa miejskiego przez Króla Zygmunta III Wazę dla Tomaszowa, Janusz Brodowski - prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera zaprezentował najnowsze wydawnictwo TTR jakim jest kolejny 3. numer Rocznika Tomaszowskiego.

Komitetowi Redakcyjnemu w składzie: redaktor naczelny - prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, Tomasz Zieliński - zastępca redaktora naczelnego, Janusz Brodowski - sekretarz komitetu, Wojciech Dziedzic i Janusz Frykowski udała się inicjatywa kontynuowania wydawania Rocznika Tomaszowskiego, wydawnictwa na które miasto i powiat tomaszowski zasługują, które dokumentuje w sposób naukowy historię, tradycję oraz ludzi związanych z tą ziemią. Rocznik uszanej tematyce nie ogranicza się do samego miasta Tomaszowa Lubelskiego ale ogarnia cały powiat tomaszowski oraz teren Ordynacji Zamojskiej.

Trzeci numer Rocznika Tomaszowskiego składa sie z pięciu rozdziałów.

Rozdział pierwszy pt. Artykuły zawiera następujące opracowania:

1. Archeologiczno - historyczne badania zespołu zamkowo-pałacowego w Wożuczynie w gminie Rachanie w roku 2013: poszukiwania reliktów kaplicy zamkowej - autorstwa Marcina Piotrowskiego, Patrycji Piotrowskiej (Lublin), Barbary Typek i Andrzeja Pasiecznego (Wożuczyn) oraz Sławomira Wiśniewskiego (Biłgoraj).

2. Obecność cudownego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim - Ks. Zygmunta Jagiełło (Zamość).

3. Parafia unicka w Korhyniach w XVIII wieku - Janusza Frykowskiego (Tomaszów Lubelski).

4. Chodywańce Zdanowiczów i Janiszewskich w XIX wieku - Elżbiety Sobieszczańskiej (Bielsko-Biała).

5. Powiat tomaszowski w latach I wojny światowej - zarys problematyki badawczej - Jana Lewandowskiego (Lublin).

6. Życie kulturalne w Tomaszowie Lubelskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego - Wojciecha Dziedzica (Tomaszów Lubelski).

7. Gminne rady narodowe na terenie powiatu tomaszowskiego w pierwszych latach po II wojnie światowej - Mariusza Dariusza Bednarskiego (Puławy).

8. Pierwsze pięciolecie Powiatowego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim (1964-1969) - Waldemara Wojciecha Bednarskiego (Puławy).

W drugim rozdziale Źródła i Materiały znajdują się artykuły:

1. Tomaszowskie archiwalia w zasobie Archiwum Państwowego w Zamościu - Lucyny Wyszyńskiej (Zamość).

2. Wspomnienia z powojennych czasów - Jana Turzynieckiego ps. "Mogiłka" (Tomaszów Lubelski) - przygotowane do druku przez Zygmunta Wiśniarskiego ps. Anglik.

Rozdział trzeci Sylwetki zawiera artykuły:

1. Agnieszki Szykuły - Żygawskiej z Zamościa - pt. Tomasz Hutter ze Lwowa wykonawcą ołtarzy w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Rachaniach.

2. Barbary Typek z Wożuczyna - pt. Edmund Monsiel - rysownik z Wożuczyna.

3. Janusza Brodowskiego i Bolesława Cisło z Tomaszowa Lubelskiego pt. Antoni Tujak (1911-1987) - tomaszowski fotograf, dokumentalista dziejów miasta.

4. Justyny Piwko z Warszawy - pt. Zdzisława Kapica - animatorka życia kulturalnego.

5. oraz Tomasza Hanejko z Tomaszowa Lubelskiego - Wspomnienie o Robercie Kuwałku (1966-2014).

Rozdział Recenzje przybliża następujące wydawnictwa:

1. Teresa Szyszlak, Dzieje Tyszowiec do roku 1809, Rzeszów 2012, ss. 94 - recenzent Tomasz Wątły z Tomaszowa Lubelskiego.

2. Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego, Tomaszów Lubelski 2014, ss. 405 - recenzent Paweł Jusiak z Lublina.

3. Mirosław Tereszczuk, Zbigniew Śledź, 90 lat Tomasovii. Piłkarska historia klubu sportowego, Tomaszów Lubelski 2013, ss. 412 + ilustracje - recenzent Maciej Polkowski z Warszawy.

4. Jerzy Wojciech Sobieszczański, Z teki wspomnień, Tomaszów Lubelski 2014, ss. 120 + ilustracje - recenzent Marek Trombski z Bielska-Białej.

Ostatni rozdział Kronika zawiera wydarzenia w mieście i powiecie w 2013 roku opracowane przez Janusza Brodowskiego, Janusza Frykowskiego i Tomasza Zielińskiego na podstawie m.in. nadesłanych materiałów przez miasta i gminy naszego powiatu.

Tak jak w roku 2013, inicjatywa wydawania rocznika spotkała się z zainteresowaniem i ze zrozumieniem władz miejskich i wojewódzkich, skąd tomaszowscy regionaliści otrzymali dofinansowanie na to wydawnictwo, za co prezes J. Brodowski podziękował Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Żukowskiemu i Marszałkowi Województwa Lubelskiego Sławomirowi Sosnowskiemu. Ok. 30% kosztów wydawnictwa pokryło ze środków własnych Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne. Podziękowania skierowano także do Rady Redakcyjnej rocznika pod przewodnictwem prof. dra hab. Jana Lewandowskiego, pana Mikołaja Malarczyka z wydawnictwa "Morpol" z Lublina za współpracę, skład komputerowy, łamanie i nadzór nad drukiem rocznika w dru r ekst" w Lublinie oraz do pani Teresy Dunin za korektę. Szczególne podziękowania skierowano do autorów poszczególnych artykułów w roczniku.

Trwają już prace nad przyszłorocznym numerem rocznika tomaszowskiego, a w Tece 4. numeru jest już kilka artykułów.