OSTATNIE PUBLIKACJE

post_details_top

Rocznik Tomaszowski 4, Tomaszów Lubelski 2015

Ukazał się 4 numer Rocznika Tomaszowskiego

W dniu 7 października 2015 roku w sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim podczas uroczystości z okazji 394. rocznicy zatwierdzenia prawa miejskiego przez Króla Zygmunta III Wazę dla Tomaszowa, Janusz Brodowski z Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera zaprezentował najnowszy 4. numer Rocznika Tomaszowskiego. Nad rocznikiem pracowała Redakcja w składzie: redaktor naczelny - dr hab. Marek Sioma z UMCS, Janusz Brodowski - sekretarz redakcji, Janusz Frykowski Wojciech - zastępca redaktora i Wojciech Dziedzic. Po raz kolejny udała się inicjatywa kontynuowania wydawania Rocznika Tomaszowskiego, wydawnictwa na które miasto i powiat tomaszowski zasługują, które dokumentuje w sposób naukowy historię, tradycję oraz ludzi związanych z tą ziemią. Czwarty numer Rocznika Tomaszowskiego składa się z sześciu rozdziałów.

Artykuły:

- Marcin Piotrowski (Lublin) - Grodzisko w Posadowie i jego kontekst.

- Elżbieta i Maciej Sobieszczańscy (Bielsko-Biała) - Mircze - siedziba Józefa Stanisława Piorun Sobieszczańskiego na przełomie XVIII i XIX wieku.

- Janusz Frykowski (Tomaszów Lubelski) - Parafia unicka pw. Praksedy Męczenniczki w Hubinku w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych.

- Wojciech Jaworski (Sosnowiec) - Legalne organizacje społeczne w powiecie tomaszowskim do 1914.

- Ks. Krzysztof Grzesiak (Lublin) - Dzieje chrześcijaństwa wschodniego na terenie gminy Łaszczów (ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego).

- Tadeusz Kukiz (Wrocław) - Uhnów - zarys dziejów.

- Bolesław Fus (Tomaszów Lubelski) - Dzieje cukrowni w Wożuczynie w latach 1944-1970.

- Mariusz Koper (Lublin-Lubycza Królewska) - O nazwach Bełżec, Bełz i Sołokija.

Materiały Źródłowe:

- Agnieszka Szykuła-Żygawska (Zamość) - Ambona z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim. Materiały do dziejów przemieszczonego wyposażenia świątyń w Uhnowie.

Sylwetki:

- Wojciech Dziedzic (Tomaszów Lubelski) - Jan Mazurek - tomaszowski kronikarz i regionalista.

- Izydor Wiśniewski (Tomaszów Lubelski) - Władysław Vogelgesang - tomaszowski działacz sportowy.

- Janusz Brodowski (Tomaszów Lubelski) - Bolesław Cisło - tomaszowski regionalista. Wkład w upamiętnienie historii miasta i regionu.

- Robert Czyż (Tomaszów Lubelski) - Z Kresów do Tomaszowa (rys historyczny rodziny Boguszewskich).

Miscellanea:

- Ryszard Rudnicki (Tomaszów Lubelski) - Tomaszowscy łowczowie.

- Mieczysław Kawka (Tomaszów Lubelski) - Stowarzyszenie Artystyczne - Chór "Tomaszowiacy" (30 lat działalności.

Recenzje:

- Emilian Wiszka, Żurawce. Wieś Żurawce w dokumentach, na kartach historii i we wspomnieniach jej byłych mieszkańców, Toruń 2014, ss. 638 - Mariusz Koper (Lublin - Lubycza Królewska).

- Mariusz Koper, Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik historyczno-onomastyczny, Lubycza Królewska 2014, ss. 220 - Alicja Bzowska (Lubycza Królewska).

- Historia Romów i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu, pod redakcją Agnieszki Caban i Ewy Koper, Radom 2014, ss. 52 - Wojciech Dziedzic (Tomaszów Lubelski).

* * * * *

Rocznik kończy Kronika: Wydarzenia w mieście i powiecie w 2014 roku - która opracowali: Janusz Brodowski, Tomasz Zieliński (Tomaszów Lubelski).

Inicjatywa wydawania rocznika spotkała się z zainteresowaniem i ze zrozumieniem władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich, skąd tomaszowscy regionaliści otrzymali dofinansowanie na to wydawnictwo, za co J. Brodowski podziękował Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Żukowskiemu, Staroście Tomaszowskiemu Janowi Kowalczykowi i Marszałkowi Województwa Lubelskiego Sławomirowi Sosnowskiemu. Ok. 30% kosztów wydawnictwa pokryło ze środków własnych Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne.