ROCZNIK TOMASZOWSKI

post_details_top

"Rocznik Tomaszowski" jest wydawnictwem Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Pierwszy numer datowany na rok 1981 ukazał się w 1983 r. Wydawanie "Rocznika Tomaszowskiego" wznowiono w 2013 r. z inicjatywy ówczesnego prezesa Zarządu TTR - Janusza Brodowskiego. Wydawnictwo, na które miasto i powiat tomaszowski zasługują, dokumentuje w sposób naukowy historię, tradycję oraz prezentuje ludzi związanych z tą ziemią. "Rocznik Tomaszowski" w prezentowanej tematyce nie ogranicza się do miasta Tomaszów Lubelski, ale obejmuje cały powiat tomaszowski oraz teren Ordynacji Zamojskiej.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

ISSN 0209-0414