ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2015

post_details_top
Dr hab. Piotr Bednarz (UMCS)
Dr Paweł Jusiak (UMCS)
Dr hab. Krzysztof Kania (UMK)
Dr hab. Małgorzata Nossowska (UMCS)
Dr Jerzy Ternes (UMCS)
Dr hab. Roman Wysocki (UMCS)

ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2016

post_details_top
Dr Paweł Jusiak (UMCS)
Dr hab. Krzysztof Kania (UMK)
Dr hab. Adam Kopciowski (UMCS)
Dr hab. Robert Majzner, prof. AJD
Dr hab. Dariusz Szewczuk (UMCS)
Dr Jerzy Ternes (UMCS)
Dr hab. Roman Wysocki (UMCS)

ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2017

post_details_top
Dr hab. Jacek Chachaj (KUL)
Prof. Dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK)
Dr Janusz Kłapeć (UMCS)
Dr Marek Konstankiewicz (UMCS)
Dr hab. Adam Kopciowski (UMCS)
Dr hab. Krzysztof Latawiec (UMCS)
Dr Monika Napora (UMCS)
Dr hab. Małgorzata Nossowska (UMCS)
Dr hab. Arkadiusz Stasiak (KUL)
Dr hab. Dariusz Szewczuk (UMCS)

ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2018

post_details_top
dr Janusz Kłapeć (IPN – Oddział w Lublinie)
dr Grzegorz Kuprianowicz (PTH- Oddział w Lublinie)
dr hab. Jacek Legieć, prof. nadzw. (UJK )
dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. UMCS
dr hab. Mariusz Mazur, prof. nadzw. UMCS dr hab. Andrzej Przegaliński (UMCS)
dr hab. Dariusz Szewczuk (UMCS)
dr Jerzy Ternes (PTH- Oddział w Lublinie)
prof. dr hab. Rafał Wnuk (KUL)

ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2019

post_details_top
dr hab. Marek Florek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Paweł Jusiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Krzysztof Kania (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Janusz Kłapeć (Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Lublinie)
dr Grzegorz Kuprianowicz (Stowarzyszenie "Podlaski Instytut Naukowy")
dr hab. Robert Majzner (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
dr hab. Krzysztof Narojczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
mgr Izabela Pastuszko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Andrzej Przegaliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Adam Siwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Andrzej Stępnik, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Dariusz Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Mariola Tymochowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2020

post_details_top
dr hab. Marek Florek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Paweł Jusiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Adam Kopciowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
dr hab. Robert Majzner, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie
dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Andrzej Przegaliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Mateusz Rodak (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
dr hab. Dariusz Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Józef Szymeczek (Uniwersytet Ostrawski – Czechy)
prof. dr hab. Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2021

post_details_top
dr Kamil Jakimowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Janusz Kłapeć (Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie)
dr hab. Andrzej Korytko, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Robert Majzner, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Mariusz Mazur, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie