ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2015

post_details_top
Dr hab. Piotr Bednarz (UMCS)
Dr Paweł Jusiak (UMCS)
Dr hab. Krzysztof Kania (UMK)
Dr hab. Małgorzata Nossowska (UMCS)
Dr Jerzy Ternes (UMCS)
Dr hab. Roman Wysocki (UMCS)

ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2016

post_details_top
Dr Paweł Jusiak (UMCS)
Dr hab. Krzysztof Kania (UMK)
Dr hab. Adam Kopciowski (UMCS)
Dr hab. Robert Majzner, prof. AJD
Dr hab. Dariusz Szewczuk (UMCS)
Dr Jerzy Ternes (UMCS)
Dr hab. Roman Wysocki (UMCS)

ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2017

post_details_top
Dr hab. Jacek Chachaj (KUL)
Prof. Dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK)
Dr Janusz Kłapeć (UMCS)
Dr Marek Konstankiewicz (UMCS)
Dr hab. Adam Kopciowski (UMCS)
Dr hab. Krzysztof Latawiec (UMCS)
Dr Monika Napora (UMCS)
Dr hab. Małgorzata Nossowska (UMCS)
Dr hab. Arkadiusz Stasiak (KUL)
Dr hab. Dariusz Szewczuk (UMCS)