ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2015

post_details_top
Dr hab. Piotr Bednarz (UMCS)
Dr Paweł Jusiak (UMCS)
Dr hab. Krzysztof Kania (UMK)
Dr hab. Małgorzata Nossowska (UMCS)
Dr Jerzy Ternes (UMCS)
Dr hab. Roman Wysocki (UMCS)

ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2016

post_details_top
Dr Paweł Jusiak (UMCS)
Dr hab. Krzysztof Kania (UMK)
Dr hab. Adam Kopciowski (UMCS)
Dr hab. Robert Majzner, prof. AJD
Dr hab. Dariusz Szewczuk (UMCS)
Dr Jerzy Ternes (UMCS)
Dr hab. Roman Wysocki (UMCS)

ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2017

post_details_top
Dr hab. Jacek Chachaj (KUL)
Prof. Dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK)
Dr Janusz Kłapeć (UMCS)
Dr Marek Konstankiewicz (UMCS)
Dr hab. Adam Kopciowski (UMCS)
Dr hab. Krzysztof Latawiec (UMCS)
Dr Monika Napora (UMCS)
Dr hab. Małgorzata Nossowska (UMCS)
Dr hab. Arkadiusz Stasiak (KUL)
Dr hab. Dariusz Szewczuk (UMCS)

ROCZNIK TOMASZOWSKI - RECENZENCI 2018

post_details_top
dr Janusz Kłapeć (IPN – Oddział w Lublinie)
dr Grzegorz Kuprianowicz (PTH- Oddział w Lublinie)
dr hab. Jacek Legieć, prof. nadzw. (UJK )
dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. UMCS
dr hab. Mariusz Mazur, prof. nadzw. UMCS dr hab. Andrzej Przegaliński (UMCS)
dr hab. Dariusz Szewczuk (UMCS)
dr Jerzy Ternes (PTH- Oddział w Lublinie)
prof. dr hab. Rafał Wnuk (KUL)