ROCZNIK TOMASZOWSKI - REDAKCJA

post_details_top

Nr 10/2021
Marek Sioma (redaktor naczelny)
Janusz Brodowski (zastępca redaktora, sekretarz redakcji)
Mariusz Koper (redaktor językowy)
Robert Czyż (redaktor tematyczny)


Nr 9/2020
Marek Sioma (redaktor naczelny)
Janusz Brodowski (zastępca redaktora, sekretarz redakcji)
Wojciech Dziedzic (redaktor językowy)


Nr 8/2019
Marek Sioma (redaktor naczelny)
Janusz Brodowski (zastępca redaktora, sekretarz redakcji)
Wojciech Dziedzic (redaktor językowy)
Mariusz Skorniewski (redaktor tematyczny)


Nr 7/2018
Marek Sioma - redaktor naczelny
Janusz Brodowski - zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji
Wojciech Dziedzic - redaktor tematyczny


Nr 6/2017
Marek Sioma - redaktor naczelny
Janusz Brodowski - zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji
Wojciech Dziedzic - redaktor językowy
Mariusz Skorniewski - redaktor tematyczny


Nr 5/2016
Marek Sioma - redaktor naczelny
Janusz Brodowski - zastępca redaktora naczelnego
Marcin Piotrowski - redaktor tematyczny
Mariusz Skorniewski - redaktor tematyczny
Wojciech Dziedzic - redaktor językowy


Nr 4/2015
Marek Sioma - redaktor naczelny
Janusz Frykowski - zastępca redaktora naczelnego
Janusz Brodowski - sekretarz redakcji
Wojciech Dziedzic


Nr 3/2014
Ryszard Szczygieł - redaktor naczelny
Tomasz Zieliński - zastępca redaktora naczelnego
Janusz Brodowski - sekretarz redakcji
Janusz Frykowski
Wojciech Dziedzic


Nr 1(2)/2013
Ryszard Szczygieł - redaktor naczelny
Tomasz Zieliński - zastępca redaktora naczelnego
Janusz Brodowski - sekretarz redakcji
Janusz Frykowski
Wojciech Dziedzic


Nr 1/1981
Zdzisław Spaczyński - redaktor naczelny
Antoni Walentyn - sekretarz redakcji
Bolesław Fus
Zdzisław Kaźmierczuk
Roman Mucha
Ryszard Szczygieł