WŁADZE
TOMASZOWSKIEGO TOWARZYSTWA REGIONALNEGO
IM. DOKTORA JANUSZA PETERA

post_details_top
ZARZĄD
Anna Pitura - prezes
Jarosław Joniec - wiceprezes
Katarzyna Warmińska-Mazurek - sekretarz
Piotr Szałapski - skarbnik
Robert Czyż - członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Marta Sawicka-Łaba - przewodniczący
Tomasz Piotr Gnap - członek
Piotr Jan Hanejko - członek