WŁADZE
TOMASZOWSKIEGO TOWARZYSTWA REGIONALNEGO
IM. DOKTORA JANUSZA PETERA

post_details_top
ZARZĄD
Anna Pitura - prezes
Robert Czyż - wiceprezes
Wojciech Dziedzic - sekretarz
Piotr Szałapski - skarbnik
Jarosław Joniec - członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Bolesław Fus - przewodniczący
Mieczysława Rudnicka - członek
Marta Sawicka-Łaba - członek